Komunikacja z Akcjonariuszami

Zawiadomienia

Zarząd Spółki pod firmą EuCOVIPCAR spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Stefana Okrzei numer 10, 59-220 Legnica, REGON: 022437168, NIP: 6912505661/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688872 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. M. Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.eucovipcar.pl.

 

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Zarząd Spółki pod firmą EuCOVIPCAR spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Stefana Okrzei numer 10, 59-220 Legnica, REGON: 022437168, NIP: 6912505661/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688872 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. M. Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.eucovipcar.pl.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Zarząd Spółki pod firmą EuCOVIPCAR spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Stefana Okrzei numer 10, 59-220 Legnica, REGON: 022437168, NIP: 6912505661/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688872 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. M. Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.eucovipcar.pl.

 

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Zarząd Spółki pod firmą EuCOVIPCAR spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Stefana Okrzei numer 10, 59-220 Legnica, REGON: 022437168, NIP: 6912505661/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688872 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. M. Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.eucovipcar.pl.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Zarząd Spółki pod firmą EuCOVIPCAR spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Stefana Okrzei numer 10, 59-220 Legnica, REGON: 022437168, NIP: 6912505661/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688872 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. M. Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.eucovipcar.pl.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Masz pytania? Napisz do nas.

Formularz kontaktowy

EuCOvipcar S.A.

ul. Stefana Okrzei 10

59-220 Legnica | Polska

NIP: 691 250 56 61 | KRS: 0000688872

Twoje imię i nazwisko *

Twój adres email *

Numer telefonu *

Wiadomość

Napisz do nas